O projektu

Myšlenka vytvořit portál Nejfotograf.cz se zrodila na přelomu roku 2010/2011. Následovaly běžné přípravy projektu, ucelení myšlenky, vytvoření grafických podkladů, samotné programování a věčné dolaďování webu. Na podzim roku 2011 se přes množství nezdarů daří myšlenku realizovat a portál spustit na stránkách www.nejfotograf.cz.

Proč Nejfotograf.cz vznikl?

K samotnému zamyšlení, zdali je tento projekt v prostředí českého internetu potřebný a zda má alespoň trochu reálnou šanci na přežití, nás vedla skutečnost, že je o fotografické služby stále menší zájem, a to ať už se jedná o ateliérové fotografování nebo reportážní fotografie jako jsou svatební fotografie, fotografování plesů, fotografování společenských akcí atd. S výjimkou několika fotografů poskytujících své služby za ceny dostupné nižší a střední sociální vrstvě jsme po rozhovorech s mnoha z nich dospěli k závěru, že sehnat fotografickou zakázku je pro ně velice obtížné. Svatební obřady odehrávající se v obecních a městských obřadních síních má zpravidla za úkol nafotografovat jeden z pozvaných svatebčanů, což přináší jisté úspory a odpadá tím problém se zajištěním služeb opravdového fotografa. Rádi bychom tedy na tomto portálu sesbírali fotografické práce fotografů, kteří mají zájem se zde zdarma prezentovat, a dát v porovnání jejich práce.

Co by měl Nejfotograf.cz přinést fotografovi?

Každý fotograf, který se na portále Nej fotograf.cz zaregistruje a vytvoří si tím svůj základní profil, si tímto vytvoří prostor, kde může prezentovat své práce. Tento prostor - profil fotografa - pak může plně nahradit internetovou stránku každého fotografa, na které jsou veškeré důležité informace. Jednodušeji řečeno je tímto vytvořena karta fotografa obsahující kontakty a galerie s ukázkou jeho tvorby. Otevírají se tak další možnosti jak získat více zakázek nebo možnost reagovat na poptávky od běžných návštěvníků. Je pak pouze na fotografovi, která z poptávek ho osloví, která bude realizována v jeho působišti a v neposlední řadě to, jak na danou poptávku zareaguje. 
Samotnou kapitolou by pak pro fotografa mohla být možnost soutěžit s portálem Nejfotograf.cz o nejlépe hodnocenou fotografii a získat tak zajímavé výhry. Podrobnosti o pravidlech soutěže najdete zde.

Co by měl Nefotograf.cz přinést běžnému návštěvníkovi?

Jak již bylo výše zmíněno, hlavním cílem pro běžného uživatele je najít tady fotografa, který působí v jeho regionu. Postupně chceme docílit co možná nejjednoduššího způsobu, jak vybrat fotografa pro ten či onen záměr. Budete-li chtít vyfotografovat např. produkty pro internetový obchod, stačí zadat novou poptávku, vyplnit 10ti vteřinový formulář, odeslat poptávku našim pracovníkům ke schválení a vyčkat na reakce a cenové nabídky jednotlivých fotografů, jejichž práce, recenze a hodnocení si můžete prohlédnout na jejich profilu. Tyto jednoduché kroky by měly postačit k tomu, abyste byli s výsledky Vašich fotografií spokojeni. Doufáme,  že tomu tak opravdu bude.

Dalším přínosem tohoto webu je seznámit běžné uživatele nebo začínající fotografy se základními informacemi o fotografii jako takové.