Reklamní fotografie

Reklamní fotografie je fotografickým žánrem, podoborem komerční fotografie, která se soustředí na fotografii komerčních produktů nebo služeb. Účelem reklamní fotografie je propagovat daný produkt (službu), zaujmout potenciálního zákazníka a přispět ke zvýšení prodeje produktu (využívání dané služby). Reklamní fotografie nemusí nutně zobrazovat produkt nebo službu přímo – může sloužit k podpoře brandu tohoto produktu – například k vytvoření (příjemného a pozitivního) prostředí, do kterého produkt nebo služba přirozeně zapadá a ze kterého její využití samozřejmě a podvědomě vyplývá (nebo naopak negativní a problémové situace, která vznikla bez tohoto produktu či služby).

Výsledek je u každé reklamní fotografie (kromě těch s nejnižšími rozpočty) organizován reklamní agenturou, jejím nebo speciálním kreativním oddělením, podle požadavků zadavatelské firmy, např. korporátní identity apod. Typický výstup reklamní fotografie se nazývá packshot (nebo pack shot) – fotografie, kde daný produkt, většinou včetně obalu a značení, je hlavním předmětem snímku a vše ostatní je mu podřízeno.

Ukázky reklamní fotografie najdete také na tomto webu. Jedná se o fotografické práce, které jsou fotografovány za účelem podpory produkt, služby. S některými z těchto fotografií jste se mohli setkat v řadě reklamních kampaní.

zdroj: wikipedia.org